eyJwb3J0cmFpdCI6ImFrdHVhbGl0YSIsImFsbCI6ImFrdHVhbGl0YSJ9
Pondělí, 5 prosince, 2022

Konsorcium Digi East zpochybňuje výsledky národní soutěže

Více článků

Centrum digitálních inovací zpochybňuje výsledky Národní soutěže – Evropská centra digitálních inovací (ECDI) na Slovensku. Jeho členové zároveň vyzývají vedení Ministerstva investic, regionálního rozvoje a informatizace (Mirra) SR na zrušení druhého kola soutěže. Uvedli to na úterní tiskové konferenci v Prešově.

Členy konsorcia jsou Regionální poradenské a informační centrum (RPIC) Prešov, Slovak Smart City Cluster, Inovační partnerské centrum Prešov, Prešovská univerzita v Prešove a Fakulta výrobních technologií Technické univerzity Košice se sídlem v Prešově.

Nedávné rozhodnutí Mirra SR a Ministerstva hospodářství (MH) SR o nominovaných institucích, které se budou ucházet o grantovou finanční podporu z programu Digitální Evropa a následně etablovat jako ECDI na Slovensku, je podle zástupců jednotlivých členů konsorcia diskriminační.

„Mirra SR a MH SR vyhlásili v srpnu 2020 národní soutěž s názvem ECDI na Slovensku s cílem podpořit digitalizaci hospodářství a zvýšit konkurenceschopnost Slovenské MSP s tím, že na Slovensku vznikne tři až pět ECDI. Tato centra následně získají národní nominaci do soutěžního kola Evropské komise, kde mohou získat ve formě grantu provozní zdroje na dobu tří až čtyř let. Prostřednictvím těchto center bude možné podporovat konkrétní projekty digitalizace relevantních subjektů evropskými investicemi, ročně v objemu několika desítek milionů eur, „vysvětlili zástupci členů konsorcia.

Vyhlašovatelé soutěže na základě návrhu hodnotící komise vybrali ve dvou kolech sedm uchazečů nebo konsorcia, z nichž pět sídlí v Bratislavě a po jednom v Žilině a v Košicích. „Je zřejmé, že některé z těchto institucí byly účelově etablované, bez jakýchkoliv dlouhodobějších zkušeností souvisejících s podporou malého a středního podnikání (MSP). Navíc tyto instituce ve svých konsorciích zahrnují i ​​vlivné IT společnosti, které budou podle nás, v konfliktu zájmů s podmínkami pozdější realizace digitálních služeb pro vybrané klienty. Mezi úspěšnými uchazeči je také příspěvková organizace MH SR, kde je jednoznačně prokázán střet zájmů v souvislosti s členy hodnotící komise, „tvrdí členové konsorcia.

Členové konsorcia Digi East – Centrum digitálních inovací podle jejich slov dlouhodobě působí v oblasti podpory a rozvoje MSP v regionu Ústeckého kraje a implementovali množství projektů v oblasti inovací a digitalizace.

Žadatel – RPIC Prešov dlouhodobě upozorňuje na absenci systémové státní podpory v oblasti technologického rozvoje, inovací a digitalizace pro malé a střední podniky na regionální úrovni, a tím zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Vyzývají proto vedení Mirra SR na zrušení druhého kola zmíněné národní soutěže a vyhlášení nového kola s cílem nezávislého a nestranného přístupu v rámci hodnotícího procesu, respektováním principů subsidiarity a nediskriminace, bez klientelismu a střetu zájmů.

- Advertisement -události

Více článků autora

- Reklama -pr clanky

Nejnovější články