eyJwb3J0cmFpdCI6ImFrdHVhbGl0YSIsImFsbCI6ImFrdHVhbGl0YSJ9
Pondělí, 5 prosince, 2022

Další vlna decentralizace může zrychlit růst i rozvoj regionů

Více článků

Další vlna decentralizace může zrychlit ekonomický růst i rozvoj regionů. Uvedl to Peter Goliaš, ředitel INEKO, v analýze výstupů projektu zaměřeného na zkoumání možností decentralizace veřejné správy, který realizuje institut INEKO s Podnikatelskou aliancí Slovenska (PAS).

Mezi priority by měl podle Goliáše patřit audit provádění přenesených a originálních kompetencí obcí tak, aby celkový objem zdrojů pro samosprávy zohledňoval rozsah a finanční náročnost kompetencí.

Vláda by měla podle něj co nejdříve zavést daňový mix, aby příjmy samospráv závisely od několika centrálně vybíraných daní. „V 10-ročním přechodném období doporučujeme zásadně zvýšit daně z majetku a snížit daně a odvody z práce. Při rozhodování o další decentralizaci doporučujeme hledat inspiraci v České republice, kde po zrušení okresních úřadů provádí jejich původní úlohy samospráva,“ přiblížil.

„Ve srovnání s jinými zeměmi máme méně decentralizované zdravotnictví, sociální ochranu, dopravu, ochranu životního prostředí a také zajišťování veřejného pořádku. Blízko průměru OECD mají samosprávy na Slovensku výdaje v oblasti vzdělávání, nad průměrem je podíl výdajů v oblasti stavebního a územního rozhodování,“ upřesnil.

Nevyhovující je podle Goliáše i způsob financování samospráv, které jsou příliš závislé na centrálně vybíraných zdrojů. Dominantním zdrojem příjmů jsou podílové daně, přes které financuje samosprávy vláda na základě výběru daně z příjmů fyzických osob (DPFO). Jednak to znamená nižší odolnost samospráv v případě ekonomického šoku a růstu nezaměstnanosti, jednak jejich to staví do pozice odpůrce snižování DPFO, která je jako daň z práce škodlivá pro hospodářský růst.

Zdůraznil, že vláda by měla co nejdříve udělat audit provádění přenesených a originálních kompetencí obcí a přehodnotit na jeho základě financování samospráv. Celkový objem zdrojů pro samosprávy by měl zohledňovat rozsah a finanční náročnost decentralizovaných kompetencí.

Roztříštěnost samospráv se podle něj ukazuje jako klíčový problém a jejich spojování lze jako nástroj, přes který by se mohla spustit další vlna decentralizace.

Vláda by proto měla Goliáše při reformě veřejné správy zaměřit na podporu spolupráce obcí a přijmout schéma kompetenčního rozvrstvení podle velikosti obcí nebo jejich sdružení. Uvažovat by mohla nad finančním zvýhodňováním obcí, které se rozhodnou spojovat své síly.

Za prioritu při reformě financování považují INEKO A PAS co nejrychlejší zavedení základní verze daňového mixu, aby výnosy samospráv závisely od několika centrálně vybíraných daní, a nejen od DPFO. „Tím by bylo možné dosáhnout vyšší stabilitu a také předvídatelnost příjmů samospráv. Stát by měl začít samosprávám posílat podíl z celé hlavní čtveřice daňových příjmů státního rozpočtu – kromě DPFO jde o daň z příjmů právnických osob (DPPO), daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. V současnosti jde samosprávám 100% výběru DPFO. Tento model doporučujeme nahradit daňovým mixem, při kterém by samosprávám šlo 22,07% z výběru všech čtyř uvedených daní, „doplnil.

„Následně považujeme za klíčové, aby se v dlouhodobém horizontu zvýšilo daňové zatížení majetku a adekvátně snížilo zatížení práce. Doporučením je, abychom dosáhli zatížení majetku na úrovni průměru EU, což by znamenalo zvýšení daní z nemovitostí přibližně na 3,37-násobku,“ uvedl.

„Doporučujeme také, že byly samosprávy zaangažovanejšie v úspěšnosti výběru DPFO, DPPO nebo některé podmnožiny, jako například daň z příjmů z pronájmu nemovitostí. Tak, aby samosprávy dokázali co nejvíce své příjmy ovlivnit a nejen prostředky ‚přijímat a rozdělovat‘,“ dodal Goliaš.
Sdílet na Facebooku

- Advertisement -události

Více článků autora

- Reklama -pr clanky

Nejnovější články